Copyright

De foto’s op de website van Holland geveltechniek zijn auteursrechtelijk beschermt en mogen op geen enkele wijze worden gekopieerd dan wel worden verveelvoudigd. De getoonde projecten zijn exclusief door Holland geveltechniek uitgevoerd, het claimen van deze werkzaamheden is derhalve ten strengste verboden. Indien de foto’s en of projecten worden gebruikt door derden dan zullen we dat melden aan onze advocaat. Indien aan zijn verzoek tot verwijderen van deze foto’s/projecten geen gehoor wordt gegeven dan zullen we opdracht geven tot strafrechtelijk vervolging op basis van het inbreuk maken op het bij Holland geveltechniek rustende auteursrecht/copyright.

Video's

Bekijk onze projecten